เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิฟตี้พลัส ฮอลิเดย์ จำกัด


บริษัท ฟิฟตี้พลัส ฮอลิเดย์ นำเสนอทัวร์รูปแบบพิเศษ ทัวร์ผู้สูงอายุ ทัวร์คนแก่ ทัวร์สุขภาพผู้สูงอายุ ทัวร์วัยเกษียณ โดยเฉพาะจัดขึ้นให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการท่องเที่ยวในต่างประเทศตามลำพังหรือเดินทางพร้อมไปกับครอบครัวโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการท่านด้วยคุณภาพ ด้วยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ และการบริการ ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญในส่วนต่างๆ ของที่พัก ร้านอาหาร สายการบินที่มีมาตรฐาน ทัวร์ทุกๆ โปรแกรมที่จัดขึ้นโดยทางบริษัทฯ จะมีจุดเด่นพิเศษดังต่อไปนี้

1. จัดสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่ว่าท่านจะเดินทางคนเดียว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม หรือเดินทางพร้อมครอบครัว
2. ลักษณะของทัวร์ จะเป็นทัวร์ที่ไม่รีบ สบายๆ ใช้เวลาในแต่ละจุดท่องเที่ยวนานกว่าทัวร์ทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าไม่เหนื่อยและได้ชื่นชมทัศนีย์ภาพอย่างเต็มที่
3. มีกิจกรรมพิเศษสอดแทรกระหว่างรายการทัวร์ เช่น คอร์สชิมไวน์ ทดลองทำชอกโกแลต ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางท่องเที่ยว
4. โรงแรมที่พัก จะเน้นให้อยู่ภายในเมืองที่เป็นเมืองหลัก ย้ายโรงแรมไม่เกิน 2-3 โรงแรมตลอดรายการทัวร์ เพื่อลดความวุ่นวายและไม่เหนื่อยในการย้ายสัมภาระ
5. โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่คัดสรรเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงไดัง่ายโดยรถทัวร์ หรือเดินไม่ไกลจากจุดจอดรถ ด้านรายการอาหารก็จะมีการคัดสรร อาหารที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
6. ใช้รถทัวร์ชนิดพิเศษ มีระบบไฮโดรลิก ปรับระดับความสูงของรถให้พอดีกับฟุตบาทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับขาและหัวเข่า อีกทั้งยังมีลิฟท์ที่สามารถรองรับลูกค้าที่เดินทางดัวยรถเข็น
7. คณะเดินทางไม่เกิน 20 ท่าน ออกเดินทางพรัอมด้วยมัคคุเทศก์ 2 ท่านจากกรุงเทพฯ เพื่อการดูแลและให้ความสะดวกสบายได้อย่างเต็มที่
8. ประกันภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับ Gold plan ครอบคลุม สุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกๆ ท่าน

Top