เลห์ ลาดักห์ Scenic Leh Ladakh
บริษัท 50Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับท่านที่ชอบการผจญภัย กับโปรแกรมทัวร์เลห์ ลาดักห์ ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และวัฒนธรรมที่ชวนค้นหา (เหมาะสำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง)
ทัวร์
เลห์ ลาดักห์ Scenic Leh Ladakh
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวเริ่มต้นที่ 4 ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเองได้

ครั้งหนึ่งในชีวิตบนดินแดนหลังคาโลก
ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย กับทริปท่องเที่ยว “เลห์ ลาดักห์”
ตลอด 8 วัน 5 คืน

วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ

20.15 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมติดป้ายชื่อและ Check-in ที่เคาเตอร์ของสายการบิน 


23.15 ออกเดินทางสู่นิวเดลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG331 หรือสายการบินที่ท่านเลือก

วันที่2 NEW DELHI - SHANTI STUPA - LEH PALACE - NAMGYAL TSEMO GOMPA - LEH MAIN BAZAAR

02.15 ถึงสนามบินนิวเดลี พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรอต่อเครื่องไปยังเมืองเลห์


06.30 เดินทางสู่เมืองเลห์โดยสายการบิน VISTARA เที่ยวบินที่ UK601 หรือสายการบินที่ท่านเลือก


07.50 ถึงสนามบิน  Kushok Bakula Rinpoche นำท่านเช็คอินโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 มีทั้งหมด 9 ชั้น ในอดีตเป็นพระราชวังที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดักห์ จนกระทั่งย้ายพระราชฐานมาที่ stok palace ในปี ค.ศ. 1830


สัมผัสวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเลห์ที่ Namgyal Tsemo Gompa สนุกกับการถ่ายภาพกับธงมนตราหลากสีสันและชมวิวธรรมชาติ


จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สันติภาพ(Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 2 กิโลเมตร จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ


เย็น นำท่านเข้าพักโรงแรม Royal Heritage Resort หรือเทียบเท่า และรับประทานค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่3 MAGNETIC HILL - ZANSKAR RIVER - BASGO - MOONLAND - LAMAYURU

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


ออกเดินทางสู่ลามะยูรู เดินทางผ่าน Magnetic Hill มีความเชื่อว่าที่นี่มีสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ถึงขนาดที่ดับรถแล้ว รถยังสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เสมือนโดนดึงดูดด้วยแม่เหล็ก


แวะถ่ายรูปจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์

ชม วัดบาสโก(Basgo) วัดโบราณที่สร้างในศตวรรษที่15 ที่ซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือซากปรักหักพังให้ยังคงเห็นตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งจากยอดเขาจะสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเมือง และวิวภูเขาหลากสี จากจุดชมวิวที่วัดนี้ได้อีกด้วย


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ชม วัดลามะยูรู(Lamayuru Monstery) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง วัดลามะยูรู ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,390 เมตร  และตั้งอยู่บนยอดเขาหินทราย แวดล้อมไปด้วยดินแดนที่เรียกว่า Moon Land ที่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศลักษณะคล้ายผิวพระจันทร์ 


เย็น นำท่านเข้าพัก และรับประทานเย็นที่ห้องอาหารโรงแรม Royal Heritage Resort หรือเทียบเท่า


วันที่4 LEH - KHARDUNG LA - NUBRA VALLEY - HUNDER SAND DUNE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยัง หุบเขานูบร้า (Nubra Valley) ขับรถอ้อมหุบเขาผ่าน Khardung-La ถนนที่สูงที่สุดในโลก ที่มีความสูงถึง 5,600 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย เดินทางถึง หมู่บ้านฮุนเดอร์ (Hunder Village) ในหุบเขานูบร้า นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม


นำท่านไปยัง Hunder sand dune หนึ่งในไฮไลท์ของการมาที่นี่ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ขี่อูฐ2หนอกเดินตะลุยทะเลทราย ชมวิวทิวเขา สลับกับท้องฟ้าสีสวย


เย็น นำท่านเข้าพัก Alpengrow Camp Hunder หรือเทียบเท่า และรับประทานเย็น

วันที่5 NUBRA VALLEY - SHYOK RIVER - PANGONG LAKE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 


ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปยัง Pangong Lake ระหว่างทางผ่าน Shyok River แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง Rimo ในเทือกเขา Karakoram

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน


ระหว่างทาง แวะเก็บภาพชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่น แพะ ม้า ลาป่า จามรี และมาร์มอธ

เดินทางถึง ทะเลสาบแปงกอง Pangong lake ทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก โดยทะเลสาบนี้ตั้งอยู่บน 2 ประเทศ คืออินเดีย และ จีน ดื่มด่ำกับความสวยงามของทะเลสาบในวันฟ้าใส ตัดกับภูเขาดินทรายสีแดง


เย็น นำท่านเช็คอิน High Lake Pangong Camp หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็น (สามารถถ่ายดาว, ทางช้างเผือกได้ที่คืนนี้ แนะนำเตรียมขาตั้งกล้องไปด้วย)


วันที่6 PANGONG LAKE - CHANG LA - STOK VILLAGE - LEH

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางไปยังเมืองเลห์ ผ่านทาง Chang-La Pass ถนนที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (5,360 เมตร) ระหว่างกลับ ทิ้งทวนกันด้วยการแวะจุด spot ถ่ายรูปกันระหว่างทาง


เส้นทางนี้ท่านอาจจะได้พบกับสัตว์ท้องถิ่น เช่น จามรี มาร์มอธ ลา ม้า แพะ  (ถ้าไม่แวะระหว่างทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม)


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะเก็บภาพที่จุดชมวิวของ Stakna Monastery เป็นวัดพุทธศาสนาที่พบได้ในธิเบต

ซึ่งชื่อ Stakna นั่นแปลว่าจมูกเสือ เพราะวัดแห่งนี้ถูกสร้างบนเนินเขาที่รูปร่างคล้ายจมูกเสือ


จากนั้นแวะเก็บภาพที่ วัดทิ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ วัชรยาน นิกายหมวกเหลือง มีลักษณะคล้ายพระราชวังโปตาลาในธิเบต

เดินทางถึงเมืองเลห์ เข้าเช็คอินที่โรงแรม Royal Heritage Resort  

เย็น เดินทางไปยังหมู่บ้านสต๊อค Stok Village กิจกรรมพิเศษ ให้ท่านลองทำโมโม่ (เกี๊ยวแบบท้องถิ่น)ด้วยตัวเอง พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบ Hot pot ร้อนๆ ในบรรยากาศแบบคนท้องถิ่น


จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเลห์ พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Royal Heritage Resort หรือเทียบเท่า


วันที่7 LEH - NEW DELHI

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


07.00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

09.10 เดินทางสู่เมืองนิวเดลี โดยสายการบิน VISTARA เที่ยวบินที่ UK602


10.30 ถึงสนามบินนิวเดลี


**Option เที่ยวชมรอบๆเมืองนิวเดลี**


23.30 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG316 หรือสายการบินที่ท่านเลือก


วันที่8 สนามบินสุวรรณภูมิ

05.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


**โปรแกรมอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ**

Photo Gallery
Top